Begroting 2018

Printversie

LASTEN
Persoonskosten ​136.650
Kosten onroerend goed † 94.250
Renten en lasten van schulden en fundaties † † 5.000
Kosten eredienst † 11.000
Kosten pastoraal † 20.000
Verplichte en vrijwillige bijdragen † 37.500
Beheerskosten † 28.000
Incidentele lasten † † 2.000
Voordelig saldo † 67.100
401.500
BATEN
Bijdragen parochianen 129.500
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 238.000
Functionele inkomsten † 34.000
401.500