Begroting 2017

Printversie

LASTEN
Persoonskosten †215.100
Kosten onroerend goed †151.200
Rente en lasten van schulden en fundaties ​†††† 5.500
Kosten eredienst †† 24.000
Kosten pastoraal †† 22.000
Verplichte en vrijwillige bijdragen††††† †† 37.500
Beheerskosten †† 37.000
Incidentele lasten††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 2.500
------------
494.800
======
BATEN
Bijdragen parochianen††††††††††††††††† 142.000
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen 271.500
Functionele inkomsten † 81.000
Nadelig saldo††† †††††††300
-----------
494.800
=======