Actie Kerkbalans

Logo actie kerkbalans

De kerk, een gemeenschap

Een kerk is een beeldbepalend monument in een dorp. Een kerk is ook een gemeenschap waar God wordt gezocht of gevonden, waar jong en oud inspiratie vindt om goed te doen voor anderen, in navolging van Jezus.
Onze Norbertusparochie is zoín gemeenschap die

Kortom, een levendige gemeenschapÖ

Actie Kerkbalans

Om een levendige gemeenschap te blijven is geld nodig. Daarom houdt de Norbertusparochie jaarlijks de Actie Kerkbalans. Elke parochiaan wordt in december benaderd met het verzoek een financiŽle bijdrage te leveren aan het werk van de kerkgemeenschap.

Als uitgangspunt en richtbedrag houden wij voor personen van 18 jaar en ouder Ä 35,00 per persoon per jaar aan. Het spreekt voor zich dat wie financieel meer kan en wil ondersteunen, dat zeker mag doen. Alle extra beetjes helpen en zijn uitermate welkom.

Petrus- en Willibrordusfonds

Wie weinig heeft met het werk van de parochie kan ervoor kiezen financieel toch bij te dragen, namelijk aan het onderhoud van de beide kerken in onze parochie. Op de inschrijfkaart van de Actie Kerkbalans kunt u het bedrag aangeven waarmee u de

Dank

Wij danken u voor alle hulp in de afgelopen jaren. Blijkbaar draagt u de parochie ťn de kerken een warm hart toe. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat u bij de volgende Actie Kerkbalans de Norbertusparochie weer gul zult steunen. Uw parochiebijdrage doet er toe.†

Als alles in balans is, is de toekomst verzekerd...