Esbeek

Het kerkhof aan de Dorpsstraat 8 is de laatste rustplaats van veel inwoners uit Esbeek.
De begraafplaats is van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk. Eenieder die het kerkhof bezoekt, stelt het op prijs dat in alle rust te kunnen doen. Laten we die wens respecteren.

Historie

Pastoor Jurgens moest aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toestemming vragen voor het aanleggen van een kerkhof nabij de kerk. Het zou 25 meter van de openbare school komen, terwijl 50 meter was voorgeschreven. Om toch toestemming te krijgen was een rapport van het Geneeskundig Staatstoezicht van de provincie vereist. Op basis van een eerste rapport wezen Gedeputeerde Staten de aanleg af. Een tweede verzoek werd goedgekeurd: pastoor Jurgens had geconstateerd dat het eerste rapport was verwisseld met dat van een kerkhof te Standaardbuiten.

Om meer ruimte te krijgen tussen het kerkhof en de school werd in het tweede verzoek het perceel 90 graden gedraaid. Toen het kerkhof klaar was, kwam men erachter dat het te laag lag. Tussen 10 en 24 januari 1890 is het daarom met zwarte grond opgehoogd. Op 2 februari 1890 is het officieel in gebruik genomen. De eerste begraving op dit kerkhof was op 26 februari 1889

Lees verder...

Beheer en onderhoud
Drie groepjes enthousiaste vrijwilligers uit Esbeek onderhouden al vele jaren groenvoorziening en bestrating van het kerkhof. Daardoor ziet het er altijd verzorgd uit. De groep komt om de veertien dagen bijeen voor de onderhoudswerkzaamheden. De tijdsinvestering is afhankelijk van het jaargetijde.

Heeft u zin hen een handje te helpen? Neem dan contact op met de coŲrdinator onderhoud begraafplaats of bezoek de begraafplaats, wanneer vrijwilligers er aan het werk zijn.

Contactgegevens
Cees Ketelaars, Groenstraat 17a, 5085 ED †Esbeek
Telefoon: (013) 516 9335

Administratief beheer
Het administratief beheer van de begraafplaats heeft het parochiebestuur gedelegeerd aan de plaatselijke beheerder. Deze is onder andere verantwoordelijk voor het opmaken en/of verlengen van grafakten, het plaatsen van graftekens en allerlei andere zaken die met de begraafplaats te maken hebben.

Contactgegevens
Cees Ketelaars, Groenstraat 17 A, 5085 ED †Esbeek
Telefoon: (013) 516 9335

begraafplaats esbeek