Pastor Gust Jansen

Gust Jansen april 2013

Diaken A.C.J. (Gust) Jansen
Lange Akker 11
5081 MR Hilvarenbeek
Tel. (013) 505 4096
diaken@h-norbertus.nl

Diaken Gust Jansen is lid van het pastorale team van de R.K. Parochie H. Norbertus en voert zijn taken uit in de volle breedte. Bij afwezigheid van Gust neemt pastoor Steven Barberien zijn taken waar.

Levensloop

Diaken Gust Jansen is als zoon van een kruidenier geboren en getogen in Hilvarenbeek. Daar doorliep hij de lagere school en de mulo. Als kind was hij misdienaar en zong hij mee in het jongenskoor van de kerk. Na de havo moest hij in militaire dienst. In die tijd ook bracht hij vanuit de winkel boodschappen bij de mensen thuis. Eigenlijk is hier zijn roeping ontstaan: mensen deelden met hem hun levensvragen. Na zijn dienstplicht werkte hij als ambtenaar op de secretarie van de gemeente Hooge en Lage Mierde. Al snel ging hij daarnaast in Tilburg theologie studeren, omdat hij werk wilde maken van zijn geloof. In die tijd trouwde hij met Corry. Ze kregen drie kinderen, die inmiddels het huis al uit zijn.

Gust heeft naast zijn baan op het gemeentehuis halftime gewerkt als districtscatecheet in het dekenaat Bladel. Later vulde hij zijn arbeidzame leven weer anders in: de helft van de tijd was hij pastoraal werker in de St.-Petrusparochie in Hilvarenbeek, voor de andere helft werkte hij als pastor in het revalidatiecentrum in Tilburg en als catecheet van de mytylschool aldaar.

Werken in de parochie trok hem steeds meer. Hij wilde van binnenuit, samen met gelovigen, werken aan de kerk van de toekomst. Derhalve liet hij zich wijden tot diaken om het samen kerk-zijn in Hilvarenbeek nog meer gestalte te kunnen geven. Dat wil hij nu continueren in †de H.- Norbertusparochie.

Hobby's

Gust houdt van het leven en viert dat graag met een glas bier. Wandelen en fietsen komt er te weinig van. Lezen doet hij graag, maar helaas te weinig. De tv zorgt voor informatie en ontspanning. Op woensdag is hij er als opa van zijn twee kleinkinderen.